Privacyverklaring

Privacyverklaring Ganzeboom-ICT

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Ganzeboom-ICT Dennendreef 15 5298WH Liempde.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Ganzeboom-ICT in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Ganzeboom-ICT gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Ganzeboom-ICT haar relaties en haar medewerkers.


Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.
Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
Gegevensbeveiliging
Ganzeboom-ICT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.
Cookies
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Ganzeboom-ICT is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Ganzeboom-ICT vallen.
Inzage

U mag Ganzeboom-ICT vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Ganzeboom-ICT verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de email.
Ganzeboom-ICT
Dennendreef 15
5298WH Liempde.
Telefoon 06-34600953
Stuur een email